Thay thế bàn phím Macbook Air tương đối phức tạp yêu cầu kỹ thuật viên phải có kinh nghiệm. Khi bàn phím có dấu hiệu liệt, loạn đó là khi bạn cần phải thay bàn phím mới để đảm bảo công việc của mình. ..