Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam – VIETCOMBANK

Chủ tài khoản: Hoàng Tiến

Số tài khoản: 0021000302872

Chi nhánh quận Hoàn Kiếm – Hà Nội

 

Ngân hàng Công thương Việt Nam – VIETTINBANK

Chủ tài khoản: Hoàng Tiến

Số tài khoản: 105000958464

Chi nhánh quận Đống Đa – Hà Nội