Gói cơ bản Mac – Cài đặt Mac OS và các ứng dụng (Giải trí và văn phòng): 100.000 – 150.000 VNĐ Tại cửa hàng – Làm tại nhà thêm 150.000 VNĐ

Gói cơ bản Win – Cài đặt windows trên Macbok và phần mềm : 100.000 – 150.000 VNĐ Tại cửa hàng- Làm tại nhà thêm 150.000 VNĐ

Gói nâng cao – Cài đặt Mac OS + Windows, các ứng dụng cơ bản và thêm các ứng dụng theo yêu cầu (Thiết kế, lập trình, xử lý đồ họa, giả lập,dựng phim): 250.000 – 300.000 VNĐ

Gói đến nhà: 150.000 VNĐ – Cài 1 phần mềm hoặc fix lỗi Macbook, cài các phần mềm cơ bản văn phòng

Macbook Việt mở rộng thêm dịch vụ: Vệ sinh macbook bôi keo tản nhiệt mát máy Giá 150k – Làm tại nhà thêm 100.000 VNĐ

Chúng tôi Bảo hành các gói cài đặt, và dịch vụ Cài macbook tại nhà của mình 1 tháng – Dịch vụ bảo hành phần mềm duy nhất tại Hà Nội